atlas-roslin.pl
f
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Pteridophyta » Equisetopsida+Psilotopsida » Cl. Equisetopsida » Ord. Equisetales » Fam. Equisetaceae » Equisetum »

Equisetum hyemale L. [🔉 e·kwi·se·tum *]

skrzyp zimowy
Equisetum hiemale L. [🔉 e·kwi·se·tum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Equisetum hyemale
Equisetum hyemale
pokrój
Equisetum hyemale
pędy
Equisetum hyemale
węzeł
Equisetum hyemale
kłos zarodnionośny
Equisetum hyemale
węzeł
Equisetum hyemale
Equisetum hyemale
Equisetum hyemale
liście
Equisetum hyemale
liście
Equisetum hyemale
strobil
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
liście
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Equisetum (skrzyp)kl 3410
Łodygi (10)30-100(150)cm wysokości, (3)4-6(8)mm średnicy, wzniesione, bardzo sztywne, nierozgałęzione (lub bardzo rzadko w dole); zimujące.

space

Pochwa ściśle przylegająca, walcowata, ±tak długa jak szeroka, ząbki wcześnie odpadają, z wiekiem często gwiaździście postrzępiona; u góry i dołu z ciemnymi paskami.

space

Kłosy zarodnionośne pojawiają się okresie od maja do września.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
Częsty. Wilgotne zbocza i lasy, brzegi cieków wodnych. Gleby umiarkowanie wilgotne i wilgotne, piaszczyste lub gliniaste, preferuje zasadowe lub obojętne.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#2
sm.090421-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Nowy Młyn/
#2
pkob.090425-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Świbnej, woj. lubuskie/
#4
bl.040915-2
leg. Barbara Łotocka
/Skarpa nad przełomem Brdy „Piekiełko”/
#3
rp.040412-1
leg. Remigiusz Pielech
/nasłonecznione zarośla nad brzegiem Jeziora Rudno (Pojezierze Sławskie)/
#2
mr.050511-1
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#7
22 10 25 - 9
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Przelewice/

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)
ciekawy przykład wykorzystania w architekturze ogrodowej; platforma na brzegu stawu

🌱 🌸
opcje Bazaru

ten gatunek tworzy mieszańce:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji