atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.304)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

buławnik wielkokwiatowy
Cephalanthera alba (Crantz) Simonk. · Cephalanthera alba Crantz · Cephalanthera grandiflora Gray · Cephalanthera pallens Rich.
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
osobnik; kwitnące rośliny widziane z boku; widoczne ulistnienie łodyg i ustawienie kwiatów w kwiatostanach; 25.05.2009, Klonów k. Racławic.; Zadąbie [buczyna storczykowa]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
pokrój kwitnącej rośliny w murawie (miejsce słoneczne)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
pokrój kwitnącej rośliny w buczynie (miejsce cieniste)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
rośliny z pąkami kwiatowymi
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
roślina po przekwitnięciu
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
osobnik; kwitnące rośliny widziane z boku; widoczne ulistnienie łodyg i ustawienie kwiatów w kwiatostanach
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
osobnik; roślina widziana z boku i z góry; widoczne ulistnienie łodygi i ustawienie kwiatów w kwiatostanie
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
łodyga; dolny odcinek łodygi; widoczny najniższy, szczątkowy liść
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
liść; widoczna dolna powierzchnia liścia
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiatostan; szczytowy odcinek łodygi zakończony kwiatostanem; widoczne przysadki i skręcenie zalążni
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiatostan; fragment kwiatostanu; widoczne długie przysadki
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; kwiat widziany od przodu; widoczny prętosłup i struktura warżki
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; kwiat widziany od przodu i od dołu; widoczny prętosłup i struktura warżki
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; kwiat widziany z góry
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od dołu
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cephalanthera (buławnik)kl 7427
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiatostan z torebkami
Górne przysadki przynajmniej połowy długości zalążni, dolne znacznie od niej dłuższe, liściopodobne.

Liści łodygowych 3 – 6, ok. 3 – 4× dłuższe niż szersze, podługowato-jajowate, tępawe.

Owoce zawiązuje 80 – 100% kwiatów. Kwiaty białe, 15 – 20 mm długości, po 3 – 8 w luźnym kwiatostanie.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.304 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
grupa; zwarta grupa kwitnących roślin w podszyciu buczyny w kompleksie leśnym obok rezerwatu Opalonki
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
zbiorowisko; kwitnące osobniki w podszyciu buczyny w pobliżu rezerwatu Opalonki
wystepowanie
o mapie występowania
Cephalanthera damasonium
Przede wszystkim w ciepłolubnych buczynach storczykowych, stosunkowo suchych i ciepłych lasach dębowo-grabowych, bukowo-jodłowych, lipowych, świetlistych ciepłych dąbrowach, rzadko w iglastych. Na glebach żyznych, zasadowych, wapiennych, świeżych lub suchych, o charakterze rędzin lub zawierających węglan wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.CeDa.kbb - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
CeDa
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #4
znalezisko 19950616.2.am - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Pieniny
950616-2
leg. Antoni Mielnikow
/Pieniny/ #1
znalezisko 20070520.1.and - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Wyż. Krakowsko-Częstochowska
070520-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Wyż. Krakowsko-Częstochowska/ #1
znalezisko 20060611.1.and - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Wyż. Krakowsko-Częstochowska
060611-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Wyż. Krakowsko-Częstochowska/ #1
znalezisko 20070629.2.sm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Pogórze Orlickie, Czermna
070629-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Czermna/ #3
znalezisko 20100605.1.sm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Mielnik
100605-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Mielnik/ #4
znalezisko 00010000.10_6_38.jmak - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Niemcy, Donautal
10_6_38
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Donautal/ #1
znalezisko 20090525.1.wm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Klonów k. Racławic.; Zadąbie [buczyna storczykowa]
090525-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Klonów k. Racławic.; Zadąbie [buczyna storczykowa]/ #4
znalezisko 20080613.1.wm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Michałów k. Pińczowa.; Polichno [rez. Wroni Dół]
080613-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Michałów k. Pińczowa.; Polichno [rez. Wroni Dół]/ #11