atlas-roslin.pl

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce [🔉 ce·fa·lan·te·ra *]

buławnik wielkokwiatowy
Cephalanthera alba Crantz [🔉 ce·fa·lan·te·ra *] · Cephalanthera alba (Crantz) Simonk. [🔉 ce·fa·lan·te·ra *] · Cephalanthera grandiflora Gray [🔉 ce·fa·lan·te·ra *] · Cephalanthera pallens Rich. [🔉 ce·fa·lan·te·ra *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
osobnik; kwitnące rośliny widziane z boku; widoczne ulistnienie łodyg i ustawienie kwiatów w kwiatostanach; 25.05.2009, Klonów k. Racławic.; Zadąbie [buczyna storczykowa]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
pokrój kwitnącej rośliny w murawie (miejsce słoneczne)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
pokrój kwitnącej rośliny w buczynie (miejsce cieniste)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
rośliny z pąkami kwiatowymi
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
roślina po przekwitnięciu
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
osobnik; kwitnące rośliny widziane z boku; widoczne ulistnienie łodyg i ustawienie kwiatów w kwiatostanach
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
osobnik; roślina widziana z boku i z góry; widoczne ulistnienie łodygi i ustawienie kwiatów w kwiatostanie
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
łodyga; dolny odcinek łodygi; widoczny najniższy, szczątkowy liść
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
liść; widoczna dolna powierzchnia liścia
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiatostan; szczytowy odcinek łodygi zakończony kwiatostanem; widoczne przysadki i skręcenie zalążni
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiatostan; fragment kwiatostanu; widoczne długie przysadki
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; kwiat widziany od przodu; widoczny prętosłup i struktura warżki
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; kwiat widziany od przodu i od dołu; widoczny prętosłup i struktura warżki
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; kwiat widziany z góry
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od dołu
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cephalanthera (buławnik)kl 7427
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiatostan z torebkami
Górne przysadki przynajmniej połowy długości zalążni, dolne znacznie od niej dłuższe, liściopodobne.

Liści łodygowych 3-6, ok. 3-4× dłuższe niż szersze, podługowato-jajowate, tępawe.

Owoce zawiązuje 80-100% kwiatów. Kwiaty białe, 15-20 mm długości, po 3-8 w luźnym kwiatostanie.Górne przysadki przynajmniej połowy długości zalążni, dolne znacznie od niej dłuższe, liściopodobne.

Liści łodygowych 3-6, ok. 3-4× dłuższe niż szersze, podługowato-jajowate, tępawe.

Owoce zawiązuje 80-100% kwiatów. Kwiaty białe, 15-20 mm długości, po 3-8 w luźnym kwiatostanie.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.304 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
grupa; zwarta grupa kwitnących roślin w podszyciu buczyny w kompleksie leśnym obok rezerwatu Opalonki
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
zbiorowisko; kwitnące osobniki w podszyciu buczyny w pobliżu rezerwatu Opalonki
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium
Przede wszystkim w ciepłolubnych buczynach storczykowych, stosunkowo suchych i ciepłych lasach dębowo-grabowych, bukowo-jodłowych, lipowych, świetlistych ciepłych dąbrowach, rzadko w iglastych. Na glebach żyznych, zasadowych, wapiennych, świeżych lub suchych, o charakterze rędzin lub zawierających węglan wapnia.Przede wszystkim w ciepłolubnych buczynach storczykowych, stosunkowo suchych i ciepłych lasach dębowo-grabowych, bukowo-jodłowych, lipowych, świetlistych ciepłych dąbrowach, rzadko w iglastych. Na glebach żyznych, zasadowych, wapiennych, świeżych lub suchych, o charakterze rędzin lub zawierających węglan wapnia.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.CeDa.kbb - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
CeDa
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #4
znalezisko 19950616.2.am - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Pieniny
950616-2
leg. Antoni Mielnikow
/Pieniny/ #1
znalezisko 20060611.1.and - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Wyż. Krakowsko-Częstochowska
060611-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Wyż. Krakowsko-Częstochowska/ #2
znalezisko 20070629.2.sm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Pogórze Orlickie, Czermna
070629-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Czermna/ #3
znalezisko 20100605.1.sm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Mielnik
100605-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Mielnik/ #4
znalezisko 00010000.10_6_38.jmak - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Niemcy, Donautal
10_6_38
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Donautal/ #1
znalezisko 20090525.1.wm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Klonów k. Racławic.; Zadąbie [buczyna storczykowa]
090525-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Klonów k. Racławic.; Zadąbie [buczyna storczykowa]/ #4
znalezisko 20080613.1.wm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Michałów k. Pińczowa.; Polichno [rez. Wroni Dół]
080613-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Michałów k. Pińczowa.; Polichno [rez. Wroni Dół]/ #11