atlas-roslin.pl
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24][491]
· ochrona ścisła (1.288); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. [🔉 sor·bus *]

jarząb szwedzki
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
10.09.2002, Kołobrzeg, park zdrojowy; copyright © by Marek Snowarski XL
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
Sorbus intermedia
liście , widok od dołu
Sorbus intermedia
owoce
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
Sorbus intermedia
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
cechy diagnostyczne w kluczu:Sorbus (jarząb)kl 4699

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.288 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
Rzadki; lasy nad Bałtykiem, poza tym sadzony i dziczejący.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020909.3.02 - Sorbus intermedia (jarząb szwedzki); Kołobrzeg, park zdrojowy
020909-3
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg, park zdrojowy/ #4
znalezisko 20060916.2.js; Ogród Dendrologiczny Wojsławice
060916-2
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice/ #3
znalezisko 20210525.1.mlc - Sorbus intermedia (jarząb szwedzki); woj. pomorskie, Gdynia, rez. Kępa Redłowska, przy ścieżce przyrodniczej do wejścia nr 13
210525-1
leg. Marcin Łuczak
/woj. pomorskie, Gdynia, rez. Kępa Redłowska, przy ścieżce przyrodniczej do wejścia nr 13/
/Największy okaz jarzębu w rez..../ #9

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

  • ▫  ‘Brouwers — korona regularna, stożkowata, do 10 cm wysokości; kwiaty białe; owoce czerwonopomarańczowe