takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hypericum tetrapterum Fr.

dziurawiec skrzydełkowaty
Hypericum acutum Moench