atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench

gorysz pagórkowy
Oreoselinum nigrum Delarb.
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
26.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Peucedanum (gorysz)kl 5091

- dolne liście 3× pierzasto-dzielne, z bocznymi odcinkami kolankowato zagiętymi w dół, pojedynczo wcinano-ząbkowanymi
- liście z obu stron zielone, lśniące

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity. Suche murawy, zarośla, skraje lasów, widne bory i dąbrowy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030626.56.03 - Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy); Zdbice, k. Wałcza
030626-56
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #15