atlas-roslin.pl

Hypochoeris uniflora Vill. [🔉 hi·po·che·ris *]

prosienicznik jednogłówkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
pokrój
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
pokrój
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Hypochoeris (prosienicznik)kl 8643

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Hypochoeris (prosienicznik)kl 8643

wybrane okazy · selected collections

#2
am.040731-11
leg. Antoni Mielnikow
/Babiogórski P.N./
#4
js.060714-9
leg. Jacek Soboń
/Bieszczady, Połonina Caryńska/
#3
pkob.080810-1
leg. Piotr Kobierski
/Karkonosze - Kocioł Łomniczki/
#7
bl.B92
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.151 [16.13]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.696 [40]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.525 [9]
  • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.27 [86.8]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.557 [11]
  • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.309 [150.4]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.732 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji