atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Sorbus aucuparia L. em. Hedl. ssp. glabrata (Wimm. et Grab.) Cajander

jarząb pospolity górski
Sorbus glabrata (Wimm. et Grab.) Hedl.
Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia Sorbus aucupariaSorbus aucupariajarząb pospolity typowy (Sorbus aucuparia ssp. aucuparia)Sorbus aucuparia ‘Pink Veil’