atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.352); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Stipa joannis Čelak. s.s. [🔉 sti·pa *]

ostnica Jana, "ostnica piórkowata"
Stipa pennata L.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stipa joannis
03.06.1999, Pińczów; copyright © by Mariusz Siemiński
Stipa Joannis
Stipa joannis
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa joannis
Stipa joannis
Stipa joannis (ostnica Jana)
cechy diagnostyczne w kluczu:Stipa (ostnica)kl 6396

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.352 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Stipa joannis
ekologiczne liczby wskaźnikowe Stipa joannis (ostnica Jana)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

  
↓niejęzyczki środkowych liści pędów wegetatywnych (1.0) 1.3 – 2.2 (3.6) mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Dolna część (nieowłosiona) ości (55) 64 – 78 (93) mm długości. Ości (228) 283 – 340 (408) mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
  Stipa pennata ssp. pennata
  
  
↑nie ↓niejęzyczki środkowych liści pędów wegetatywnych (3.2) 4.1 – 5.2 (6.7) mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Dolna część (nieowłosiona) ości 81 – 91 (94) mm długości. Ości (305) 328 – 412 (442) mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
Stipa pennata ssp. ceynowae (ostnica piórkowata Ceynowej)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Jedno stanowisko w Foluszu koło Szubina.
  
  
↑nie języczki środkowych liści pędów wegetatywnych (0.9) 1.3 – 2.2 (3.4) mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Ości (225) 279 – 334 (396) mm.
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
wystepowanie
syn. Stipa borysthenica · Stipa sabulosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Stipa joannis (ostnica Jana)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba bardzo sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże skrajnie ubogie

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion