atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.333); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Orchis palustris Jacq.

storczyk błotny
Orchis laxiflora Lam. ssp. palustris (Jacq.) Bonnier et Layens
Orchis Orchis Orchis OrchisOrchisstorczyk cuchnący (Orchis coriophora)storczyk męski (Orchis mascula)
Orchis laxiflora ssp. palustris
18.06.2006, Wielkopolska; copyright © by Jan Kucharzyk
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchis (storczyk)kl 6526
Cała łodyga prawie równomiernie ulistniona rónowąskimi do wąskolancetowatych liśćmi, stopniowo zmniejszającymi się ku górze, skośnie odstającymi.

Przysadki 3 – 5-nerwowe, najniższe z nerwami poprzecznymi.

Kłos luźny.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.333 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Bagniste łąki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥90%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.