atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Tragopogon orientalis L. [🔉 tra·go·po·gon or·i·en·ta·lis]

kozibród wschodni
Tragopogon pratensis L. ssp. orientalis (L.) Čelak.
Tragopogon Tragopogon Tragopogon TragopogonTragopogonkozibród łąkowy typowy (Tragopogon pratensis ssp. pratensis)kozibród wielki (Tragopogon dubius)
N
Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
pokrój; 10.07.2007, Bychawa, rez. Podzamcze; copyright © by Błażej Gierczyk
Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
kwiat
Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
okrywy koszyczka
Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
liście odziomkowe i pęd
Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
liść
cechy diagnostyczne w kluczu:Tragopogon (kozibród)kl 5900

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070710.4.bg - Tragopogon orientalis (kozibród wschodni); Bychawa, rez. Podzamcze
070710-4
leg. Błażej Gierczyk
/Bychawa, rez. Podzamcze/ #7

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Tragopogon orientalis L. [🔉 tra·go·po·gon or·i·en·ta·lis]Tragopogon pratensis L. ssp. orientalis (L.) Čelak. [🔉 tra·go·po·gon pra·ten·sis sub·spe·ci·es or·i·en·ta·lis](pl) kozibród wschodni
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)