takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Plantago lanceolata L.

babka lancetowata
na stronie — występowanie · znaleziska