atlas-roslin.pl

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó [🔉 dak·ty·lo·ri·za *]

kukułka bzowa, stoplamek bzowy · storczyk bzowy
Orchis sambucina L. [🔉or·chis *] · Orchis sambucinus L. [🔉or·chis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
pokrój
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
kwiat; w zbliżeniu
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
kwiat; w zbliżeniu
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
kwiat; w zbliżeniu; odmiana żółta
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
kwiatostan; odmiana żółta
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
pokrój; odmiana żółta
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Dactylorhiza (kukułka)kl 932
Kwiaty żółte lub purpurowe/krwistoczerwone, dość jednorodnie ubarwione, z żółtą plamą w gardzieli warżki.

space

Warżka prawie niepodzielona, o nieregularnie karbowanym brzegu lub płytko trojklapowy.

space

Bulwy płytko dwudzielne.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.320 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
Górskie łąki, luźne zarośla, na glebach świeżych, o odczynie kwaśnym do zasadowego, często na podłożu wapiennym.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#3
pb.060506-1
leg. Przemysław Baraniecki
/sucha murawa; okolice Jawora, Pogórze Kaczawskie/
#6
pb.060506-1b
leg. Przemysław Baraniecki
/sucha murawa; okolice Jawora, Pogórze Kaczawskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji