atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Potentilla norvegica L. [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik norweski
Potentilla Potentilla Potentilla PotentillaPotentillapięciornik drobnokwiatowy (Potentilla micrantha)pięciornik pensylwański (Potentilla pensylvanica)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
26.07.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Potentilla norvegica
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Potentilla (pięciornik)kl 1754kl 7848
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Rośliny silnie zmienne pod względem ogólnego pokroju, a zwłaszcza wielkości. Jednak stałe w cechach diagnostycznych.
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Rośliny roczne lub 2 – 3 (4)-letnie, bez kłącza, szorstko owłosione, bez włosków skręconych (tworzących kutner). Bez wyraźnej różyczki liściowej (ta tylko u egzemplarzy nie kwitnących w pierwszym roku, potem zamiera); z kątów jej liści wyrasta 1-wiele pędów bocznych i dodatkowe różyczki liściowe.

Łodygi 4 – 30 (70) cm wysokości, wzniesione lub podnoszące się; odstająco, długo, ±sztywno owłosione, włoski osadzone na drobnych brodaweczkach (u podobnego pięciornika pośredniego (Potentilla intermedia) bez takich brodaweczek), bez lub z nielicznymi włoskami gruczołowatymi; na całej długości dobrze ulistniony, liście zmniejszają się ku górze.

space

Kwitnienie od czerwca do sierpnia (września).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Dość częsty. Brzegi wód, stawów, torfowiska, miejsca ruderalne, rzadko jako chwast w uprawach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080726.1.and - Potentilla norvegica (pięciornik norweski); Norwegia
080726-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #4
znalezisko 20100719.8.pkob - Potentilla norvegica (pięciornik norweski); Kotlina Zasiecka
100719-8
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka/ #1
znalezisko 20110831.3.pkob - Potentilla norvegica (pięciornik norweski); Przewoźniki - żwirownia, woj. lubuskie
110831-3
leg. Piotr Kobierski
/Przewoźniki - żwirownia, woj. lubuskie/ #6

mieszaniec Potentilla norvegica L.

wystepowanie
Potentilla intermedia · pięciornik pośredni
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]