takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.337); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Orchis mascula (L.) L. ssp. signifera (Vest.) Soó

storczyk męski nakrapiany
Orchis mascula
24.05.1992, okolice Goleszowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Orchis mascula
09.05.1998, Pieniny; copyright © by Antoni Mielnikow
Orchis mascula
pąki kwiatowe
Orchis mascula ssp. signifera (storczyk męski nakrapiany)
Orchis mascula ssp. signifera (storczyk męski nakrapiany)
Orchis mascula ssp. signifera
pokrój
Orchis mascula ssp. signifera
kwiatostan, zbliżenie
Orchis mascula ssp. signifera
Orchis mascula ssp. signifera
Orchis mascula ssp. signifera
Orchis mascula ssp. signifera

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchis mascula (storczyk męski)kl 7379
Zewnętrzne płatki okwiatu długo zaostrzone, koniec często zakręcony, lancetowate, boczne 12-15(20)mm długości, poziome rozłożone, oglądane od przodu ukazują swoją powierzchnię.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.337 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Nieczęsty. Łąki, zarośla, skraje lasów.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060527.1.bg - Orchis mascula ssp. signifera (storczyk męski nakrapiany); G. Stołowe
060527-1
leg. Błażej Gierczyk
/G. Stołowe/ #8
znalezisko 00010000.OrMa.kbb - Orchis mascula ssp. signifera (storczyk męski nakrapiany)
OrMa
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #5
znalezisko 00010000.09_4_66.jmak - Orchis mascula ssp. signifera (storczyk męski nakrapiany); Niemcy
09_4_66
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #4
znalezisko 00010000.12.pcl; Kalina-Lisiniec
12
leg. Paweł Cieślak
/Kalina-Lisiniec/ #4