atlas-roslin.pl

Carlina onopordifolia Besser [🔉 kar·li·na *]

dziewięćsił popłocholistny
Carlina acanthifolia ssp. utzka (Hacq.) Meusel et A.Kástner · Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawł. [🔉 kar·li·na *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
pokrój
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
listki okrywy koszyczka
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
pokrój - w tle widoczne liście osobników płonnych
Carlina onopordifolia
Carlina onopordifolia
kwiatostan typu koszyczek
Carlina onopordifolia
pokrój rośliny z dwoma koszyczkami
Carlina onopordifolia
kwiatostan w zbliżeniu
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
Carlina onopordifolia
Carlina onopordifolia

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.404 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
Carlina onopordifolia
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 2249, lp.133[407])
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — VU – narażony.
Globalnie — VU – narażony.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

#3
pb.060719-1
leg. Przemysław Baraniecki
/murawa kserotermiczna na kredzie; okolice Chełma/
#8
bg.070805-2
leg. Błażej Gierczyk
/rez. Stawska Góra k. Chełma/
#1
am.020608-19
leg. Antoni Mielnikow
/rez. Wały/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Carlina onopordifolia Besser [🔉 kar·li·na *]Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawł. [🔉 kar·li·na *] · Carlina acanthifolia ssp. utzka (Hacq.) Meusel et A.Kástner(pl) dziewięćsił popłocholistny
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji