atlas-roslin.pl

Carlina onopordifolia Besser [🔉 kar·li·na *]

dziewięćsił popłocholistny
Carlina acanthifolia ssp. utzka (Hacq.) Meusel et A.Kástner · Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawł. [🔉 kar·li·na *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
pokrój
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
listki okrywy koszyczka
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
pokrój - w tle widoczne liście osobników płonnych
Carlina onopordifolia
Carlina onopordifolia
kwiatostan typu koszyczek
Carlina onopordifolia
pokrój rośliny z dwoma koszyczkami
Carlina onopordifolia
kwiatostan w zbliżeniu
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
Carlina onopordifolia
Carlina onopordifolia
cechy diagnostyczne w kluczu:Carlina (dziewięćsił)kl 5872

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.404 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
Carlina onopordifolia
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — VU – narażony.
Globalnie — VU – narażony.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

cechy diagnostyczne w kluczu:Carlina (dziewięćsił)kl 5872

wybrane okazy · selected collections

#3
pb.060719-1
leg. Przemysław Baraniecki
/murawa kserotermiczna na kredzie; okolice Chełma/
#8
bg.070805-2
leg. Błażej Gierczyk
/rez. Stawska Góra k. Chełma/
#1
am.020608-19
leg. Antoni Mielnikow
/rez. Wały/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.96 [16.13]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.494 [15]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.211+214 [86.7]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1962 — Flora URSS. T.27 p.84 [85.27]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.211 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.708 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji