atlas-roslin.pl

Carlina onopordifolia Besser [🔉 kar·li·na *]

dziewięćsił popłocholistny
Carlina acanthifolia ssp. utzka (Hacq.) Meusel et A.Kástner · Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawł.
Carlina Carlina Carlina CarlinaCarlinadziewięćsił pospolity (Carlina vulgaris)dziewięćsił pośredni (Carlina intermedia)
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
pokrój; 05.08.2007, rez. Stawska Góra k. Chełma; copyright © by Błażej Gierczyk
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
listki okrywy koszyczka
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
pokrój - w tle widoczne liście osobników płonnych
Carlina onopordifolia
Carlina onopordifolia
kwiatostan typu koszyczek
Carlina onopordifolia
pokrój rośliny z dwoma koszyczkami
Carlina onopordifolia
kwiatostan w zbliżeniu
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
Carlina onopordifolia
Carlina onopordifolia
cechy diagnostyczne w kluczu:Carlina (dziewięćsił)kl 5872

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.404 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Carlina onopordifolia
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — VU – narażony.
Globalnie — VU – narażony.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060719.1.pb - Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny); murawa kserotermiczna na kredzie; okolice Chełma
060719-1
leg. Przemysław Baraniecki
/murawa kserotermiczna na kredzie; okolice Chełma/ #3
znalezisko 20070805.2.bg - Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny); rez. Stawska Góra k. Chełma
070805-2
leg. Błażej Gierczyk
/rez. Stawska Góra k. Chełma/ #8
znalezisko 20020608.19.am - Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny); rez. Wały
020608-19
leg. Antoni Mielnikow
/rez. Wały/ #1