atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]

Geranium pusillum L. [🔉 ge·ra·ni·um *]

bodziszek drobny
Geranium delicatulum Ten. et Guss.
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
25.05.2002, okolice Wrocławia, pobocze drogi polnej; copyright © by Marek Snowarski
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
XL
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
pokrój
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
pokrój
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
kwiat
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
młoda roślina
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 4841

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Geranium pusillum (bodziszek drobny)
Częsty. Pola, przydroża, miejsca ruderalne, murawy, zarośla.

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020525.4.02 - Geranium pusillum (bodziszek drobny); okolice Wrocławia, pobocze drogi polnej
020525-4
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, pobocze drogi polnej/ #9
znalezisko 20070702.3.bg - Geranium pusillum (bodziszek drobny); Góry Kaczawskie, Kondratów
070702-3
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie, Kondratów/ #3
znalezisko 20090423.2.sm - Geranium pusillum (bodziszek drobny); Równina Torzymska, Rzepinek
090423-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/ #2
znalezisko 20190904.1.kkcz - Geranium pusillum (bodziszek drobny); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
190904-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #3