takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.370)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Schoenus nigricans L.

marzyca czarniawa
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
07.06.2012, Pojezierze Myśliborskie; copyright © by Konrad Świtalski XL
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
XL
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
XL
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
XL
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Schoenus (marzyca)kl 9003

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.370 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
XL
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120607.1.kswit - Schoenus nigricans (marzyca czarniawa); Pojezierze Myśliborskie
120607-1
leg. Konrad Świtalski
/Pojezierze Myśliborskie/ #8
znalezisko 00010000.15.kswit - Schoenus nigricans (marzyca czarniawa); Irlandia
15
leg. Konrad Świtalski
/Irlandia/ #3