Milium effusum
kwitnąca roślina
Milium effusum
języczek liściowy, kłoski
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Milium effusum
Milium effusum
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Pospolita. Lasy liściaste, zarośla.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
🌱
wysokość: 0.7 – 1 m
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.601+562k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.653 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.215 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.383 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.717 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.119+t5 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.321+i322 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.245 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.885 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.340 [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji