atlas-roslin.pl

Sorbus torminalis (L.) Crantz [🔉 sor·bus *]

jarząb brekinia, brzęk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sorbus torminalis
przebarwione liście
Sorbus torminalis
gałązka z liścmi
Sorbus torminalis
liść jesienią
Sorbus torminalis
pąk wierzchołkowy
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
XL
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
cechy diagnostyczne w kluczu:Sorbus (jarząb)kl 4687

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.287 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Sorbus torminalis
siedlisko
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sorbus torminalis (jarząb brekinia)
Nieczęsty, na wschodzie Polski brak; lasy liściaste.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
cechy diagnostyczne w kluczu:Sorbus (jarząb)kl 4687

wybrane okazy · selected collections

#3
bm.051112-3
leg. Bartosz Melzer
/Wejherowo/
#3
js.061129-1
leg. Jacek Soboń
/Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia na uprawie leśnej/
#3
js.080911-1
leg. Jacek Soboń
/Budapeszt/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.475 [71.3]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.258 [16.7]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.413 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.246 [15]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.255 [12]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.287 [9]
 • Sokolov S.Ja., 1954 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3 p.461+682 [119.3]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.536+539 [86.10]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.265 [11]
 • Komarov, V.L., Juzenczuk, S.W., 1939 — Flora URSS T.9 p.405+t26 [85.9]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.516 [38]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.68 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.338 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji