atlas-roslin.pl

Montia fontana L. [🔉 mon·ti·a]

zdrojek błyszczący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Bylina, pędy płożące się lub podnoszące się, czasem wzniesione, (3)5-20(30)cm długości. Ulistnienie naprzeciwległe, zakorzeniające się w węzłach.

space

Torebka z 1-3 nasionami, otwiera się trzema klapami.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.280 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Montia fontana (zdrojek błyszczący)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

!!! brak wskazanego klucza nadrzędnego
↓nienasiona także na grzbiecie gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Montia fontana L. ssp. fontana (zdrojek błyszczący typowy)
syn. Montia lamprosperma Cham. · Montia rivularis auct. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie nasiona przynajmniej na grzbiecie brodawkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nienasiona matowe
Montia fontana ssp. chondrosperma (zdrojek błyszczący mniejszy)
XL
Montia fontana ssp. chondrosperma (zdrojek błyszczący mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny najczęściej o pędach wzniesionych lub podnoszących się i o żółtozielonych liściach.
▶ Montia fontana L. ssp. chondrosperma (Fenzl) WALTERS (zdrojek błyszczący mniejszy)
wystepowanie - Montia fontana ssp. chondrosperma (zdrojek błyszczący mniejszy)
syn. Montia minor auct. · Montia verna auct. · Montia arvensis Wallr. · Montia hallii (A. Gray) Greene · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wilgotne piaski (formy wodne podobne do następnych).
↑nie nasiona nieco połyskujące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny wiotkie, najczęściej pływające, ciemnozielone (formy lądowe podobne do poprzedniego).
  Dwa poniższe podgatunki są tożsame z odmianami Montia hallii (A.Gray) Greene i wg. Flory Czech [71.2s73] jest pełna gama form przejściowych pomiędzy nimi.
↓niebrodawki na grzbiecie ostre, w rzędach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Montia fontana L. ssp. amporitana SENNEN (zdrojek błyszczący wodny)
wystepowanie - Montia fontana ssp. amporitana (zdrojek błyszczący wodny)
syn. Montia rivularis auct. p.p. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie brodawki na grzbiecie oddalone, niskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  ssp. variabilis S.Walters

wybrane okazy · selected collections

#3
rp.6
leg. Remigiusz Pielech
/Masyw Śnieżnika/
#8
jmak.10_11_1
leg. Jarosław Makowski
/Feldberg Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.72 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.226 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.227 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.135+64k+81k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.99 [9]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.116 [86.11]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.123 [11]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.83 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.138 [150.1]
 • Sotek Z., Popiela A., Kwiatkowski P., 2003 — The distribution of Montia fontana L. (Portulacaceae) in Poland [207]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.181 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Kobierski.P, Ryś R., 2014 — Nowe stanowiska zdrojka błyszczącego mniejszego Montia fontana subsp. chondrosperma w zachodniej Polsce [206]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji