atlas-roslin.pl

Rumex acetosella L. [🔉 ru·meks *]

szczaw polny
Acetosella multifida (L.) Á. Löve
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rumex acetosella (szczaw polny)
Rumex acetosella (szczaw polny)
liście oszczepowate
Rumex acetosella (szczaw polny)
kwiaty męskie
Rumex acetosella (szczaw polny)
kwiaty żeńskie
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella (szczaw polny)
XL
Rumex acetosella (szczaw polny)
XL
Rumex acetosella (szczaw polny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Rumex s.l. (szczaw (s.l))kl 1982
Bylina dwupienna, 10-40 cm wysokości. Korzeń palowy dość cienki, w górze rozgałęziony, z licznymi ±poziomymi odroślami korzeniowymi, te zakorzeniają się i wydają pędy nadziemne.

space

Kwiaty jednopłciowe. Wewnętrzne listki okwiatu drobne, z nieznacznym guzkiem lub bez niego; ±długości niełupki, ciasno do niej przylegające, u odmiany mogą być zrośnięte.

space

Kwitnie czerwiec-wrzesień.

zmienność

Wyróżnia się szereg odmian, ujmowanych w randze podgatunku lub gatunku.

space

ssp. angiocarpa (Murb.) KubátR. angiocarpus Murb. (szczaw obrosłoowockowy)
wyróżnia się listkami okrywy zrośniętymi z niełupką; liście mogą przybierać najróżnorodniejszą formę.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Rumex acetosella (szczaw polny)
Rumex acetosella (szczaw polny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rumex acetosella (szczaw polny)
Pospolity. Widne miejsca o nieustabilizowanej roślinności, zwykle kwaśne i jałowe; pola, ugory, pastwiska, pobocza.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#11
02 05 04 - 7
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/
#6
jmak.0806b
leg. Jarosław Makowski
/Czersk, woj .pomorskie/
#1
bl.010529-13
leg. Barbara Łotocka
#3
jmak.357
leg. Jarosław Makowski

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Rumex acetosella (szczaw polny)
🌱
Cała roślina warunkowo trująca. Zatrucie może wystąpić po spożyciu bardzo dużych ilości liści. Może powodować objawy żołądkowo-jelitowe, obrzęk błon śluzowych jamy ustnej i krtani oraz rzadziej objawy ogólnoustrojowe.
warunkowo trująca
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.337 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.113+92k [16.3II]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.102k+106 [86.9]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.232 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.125 [9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.113 [15]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.685 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.128 [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.42 [81]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.449 [85.5]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.56+57i+362+365 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.101 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.90 [3]
 • Burda, P. R., 1998 — Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi. p.192 [72]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji