takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex acetosella L.

szczaw polny
Acetosella multifida (L.) Á. Löve
Rumex acetosella (szczaw polny)
04.05.2002, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Rumex acetosella (szczaw polny)
liście oszczepowate
Rumex acetosella (szczaw polny)
kwiaty męskie
Rumex acetosella (szczaw polny)
kwiaty żeńskie
Rumex acetosella
Rumex acetosella

cechy charakterystyczne

Bylina dwupienna, 10-40 cm wysokości. Korzeń palowy dość cienki, w górze rozgałęziony, z licznymi ±poziomymi odroślami korzeniowymi, te zakorzeniają się i wydają pędy nadziemne.

space

Kwiaty jednopłciowe. Wewnętrzne listki okwiatu drobne, z nieznacznym guzkiem lub bez niego; ±długości niełupki, ciasno do niej przylegające, u odmiany mogą być zrośnięte.

space

Kwitnie czerwiec-wrzesień.

zmienność

Wyróżnia się szereg odmian, ujmowanych w randze podgatunku lub gatunku.

space

ssp. angiocarpa (Murb.) KubátR. angiocarpus Murb. (szczaw obrosłoowockowy)
wyróżnia się listkami okrywy zrośniętymi z niełupką; liście mogą przybierać najróżnorodniejszą formę.

space

występowanie

Rumex acetosella (szczaw polny)
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity. Widne miejsca o nieustabilizowanej roślinności, zwykle kwaśne i jałowe; pola, ugory, pastwiska, pobocza.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020504.7.02 - Rumex acetosella (szczaw polny); okolice Wrocławia
020504-7
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/ #12
znalezisko 00010000.0806b.jmak; Czersk, woj .pomorskie
jmak.0806b
leg. Jarosław Makowski
/Czersk, woj .pomorskie/ #6
znalezisko 20010529.13.bl
bl.010529-13
leg. Barbara Łotocka #1

właściwości i zastosowanie

Grupa użytkowa: dzikie rośliny jadalne