atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
· Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu

Centaurea kotschyana Heuff. ex W.D.J. Koch

chaber Kotschyego
Centaurea kotschyana Heuff.
Centaurea Centaurea Centaurea CentaureaCentaureachaber drobnogłówkowy (Centaurea diffusa)chaber ostrołuskowy (Centaurea oxylepis)
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
13.08.2005, Bukowe Berdo, Bieszczady; copyright © by Błażej Gierczyk
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
pokrój; 19.07.2006, Bieszczady; copyright © by Jacek Soboń
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
cechy diagnostyczne w kluczu:Centaurea (chaber)kl 8978

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050813.3.bg - Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego); Bukowe Berdo, Bieszczady
050813-3
leg. Błażej Gierczyk
/Bukowe Berdo, Bieszczady/ #5
znalezisko 20060719.1.js - Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego); Bieszczady
060719-1
leg. Jacek Soboń
/Bieszczady/ #2
znalezisko 00010000.B55.bl - Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
B55
leg. Barbara Łotocka #13
znalezisko 20150806.7.mlc - Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego); Bieszczadzki PN, przełęcz między Tarnicą i Krzemieniem
150806-7
leg. Marcin Łuczak
/Bieszczadzki PN, przełęcz między Tarnicą i Krzemieniem/ #3