takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
· Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu

Centaurea kotschyana Heuff. ex W.D.J. Koch

chaber Kotschyego
Centaurea kotschyana Heuff.
na stronie — występowanie · znaleziska
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
13.08.2005, Bukowe Berdo, Bieszczady; copyright © by Błażej Gierczyk
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
pokrój; 19.07.2006, Bieszczady; copyright © by Jacek Soboń
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050813.3.bg - Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego); Bukowe Berdo, Bieszczady
bg.050813-3
leg. Błażej Gierczyk
/Bukowe Berdo, Bieszczady/ #5
znalezisko 20060719.1.js - Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego); Bieszczady
js.060719-1
leg. Jacek Soboń
/Bieszczady/ #2
znalezisko 00010000.B55.bl - Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl.B55
leg. Barbara Łotocka #13