antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Inula helenium L.

oman wielki oman czerwonkowy
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Juglans aliantifolia
pokrój; 03.07.2006, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Juglans aliantifolia
kwiaty
Juglans aliantifolia
kwiat, widok z boku
Juglans aliantifolia
Juglans aliantifolia
łodyga, osadzenie liścia
Juglans aliantifolia
pąk kwiatowy, widok z boku
Juglans aliantifolia
pokrój przed kwitnieniem

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa wschodnia, Azja zachodnia i środkowa [czas przybycia na teren Polski: XVIw.?, XVIIIw., 1837r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 180-200 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna także gleba wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·