atlas-roslin.pl

Petrorhagia saxifraga (L.) Link [🔉 pe·tro·ra·gi·a *]

goździcznik skalnicowy
Tunica saxifraga (L.) Scop. · Tunica saxifraga Scop.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Petrorhagia (goździcznik)kl 6953
Byliny, zwykle z dużą liczbą bogato rozgałęzionych, pokładających się łodyg, do 25cm wysokości.

space

Kwitnienie (maj)czerwiec-październik.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Uprawiana bylina ozdobna pochodząca z południa Europy. U nas także zdziczała na ciepłych, kamienistych lub piaszczystych stanowiskach, na murawach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1859r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

#2
jbs.1
leg. Joanna Boisse
/Wrocław/
#6 XL
jmak.316
leg. Jarosław Makowski
#4
22 08 23 - 59
leg. Marek Snowarski
/Warszawa, Ogród Botaniczny UW/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
🌱
wysokość: do 20 cm
kwitnienie: od czerwca do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: niskie wymagania • uboga • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże ubogie

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.198 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.229 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.203 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.152+138k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.117 [9]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.272 [86.11]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.96 [11]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.772 [17]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.226 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.197 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji