atlas-roslin.pl

Vincetoxicum hirundinaria Medik. [🔉 win·ce·to·ksi·kum *]

ciemiężyk białokwiatowy
Vincetoxicum officinale Moench [🔉 * of·fi·ci·na·le]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Vincetoxicum hirundinaria (ciemiężyk białokwiatowy)
Vincetoxicum hirundinaria
Vincetoxicum hirundinaria (ciemiężyk białokwiatowy)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vincetoxicum hirundinaria (ciemiężyk białokwiatowy)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#3
and.080614-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Rzędkowice, Wyż. Krakowsko-Częstochowska/
#22
bl.060530-1
leg. Barbara Łotocka
#7
jmak.10_4_8
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy Sigmaringen/
#1
jmak.141014-1
leg. Jarosław Makowski
/Jura Szwabska, Niemcy/
#2
kkcz.210529-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. łaski, Wielka Wieś B, rezerwat Winnica/
#11
grkol.190630-1
leg. Grzegorz Kołodziejczak
/Górki Zachodnie, u. e. „Wydma w Górkach Zachodnich”/
#1
jmak.06a143
leg. Jarosław Makowski
/Donautal Niemcy/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Vincetoxicum hirundinaria (ciemiężyk białokwiatowy)
🌱
wysokość: do 1 m
kwitnienie: od maja do lipca

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji