atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.240)

Saxifraga paniculata Mill.

skalnica gronkowa
Saxifraga aizoon Jacq.
Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)
30.04.2007, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Saxifraga paniculata
Saxifraga paniculata
Saxifraga paniculata
rozety
Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)
Saxifraga paniculata
Saxifraga paniculata
Saxifraga paniculata
pokrój
Saxifraga paniculata
Saxifraga paniculata
Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)
Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)
Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)
Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)
Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Saxifraga (skalnica)kl 4448

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.240 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej, poza tym uprawiana bylina ozdobna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050527.5.bg - Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa); skałki wapienne na Górze Zamkowej w Olsztynie k. Częstochowy
050527-5
leg. Błażej Gierczyk
/skałki wapienne na Górze Zamkowej w Olsztynie k. Częstochowy/ #5
znalezisko 20070430.9.07 - Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa); Bieszczady
070430-9
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/ #14
znalezisko 20050728.4.and; Dolina Małej Łąki, Tatry
050728-4
leg. Anna Nowak-Dańda
/Dolina Małej Łąki, Tatry/ #4
znalezisko 20150527.1.jmak - Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa); Jura Szwabska, Niemcy
150527-1
leg. Jarosław Makowski
/Jura Szwabska, Niemcy/ #8

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)
🌱
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne