takson uprawiany [24]

Secale cereale L.

żyto zwyczajne
na stronie — znaleziska
Secale cereale
łan dojrzałych roślin; copyright © by Robert Kiedrowski
Secale cereale
dojrzewający kłos
Secale cereale
dojrzewające kłosy
Secale cereale
dół kłosa w czasie kwitnienia
Secale cereale
kłosek
Secale cereale
wypreparowany kwiat
Secale cereale
Secale cereale
Secale cereale
sporysz ( Claviceps purpurea) - przetrwalniki pasożytniczego grzyba buławinki czerwonej
Secale cereale
Secale cereale (żyto zwyczajne)
Secale cereale (żyto zwyczajne)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030622.24.03 - Secale cereale (żyto zwyczajne); Zdbice, k. Wałcza
030622-24
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #8