atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Secale cereale L. [🔉 se·ka·le *]

żyto zwyczajne
Secale cereale
łan dojrzałych roślin; copyright © by Robert Kiedrowski
Secale cereale
dojrzewający kłos
Secale cereale
dojrzewające kłosy
Secale cereale
dół kłosa w czasie kwitnienia
Secale cereale
kłosek
Secale cereale
wypreparowany kwiat
Secale cereale
Secale cereale
Secale cereale
sporysz ( Claviceps purpurea) - przetrwalniki pasożytniczego grzyba buławinki czerwonej
Secale cereale
Secale cereale (żyto zwyczajne)
Secale cereale (żyto zwyczajne)
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - pojedynczy kłos lub gronokl 8171

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Secale cereale (żyto zwyczajne)
🌱
Jedno z podstawowych krajowych zbóż. Uprawiana też jako poplon ozimy, na zielonkę lub biomasę.

wymagania i uprawa

🌸ekologiczne liczby wskaźnikowe Secale cereale (żyto zwyczajne)
Niskie wymagania glebowe i cieplne.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030622.24.03 - Secale cereale (żyto zwyczajne); Zdbice, k. Wałcza
030622-24
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #8

mieszaniec Secale cereale L.

×Triticale rimpaui · pszenżyto zwyczajne
Triticosecale ×rimpaui
takson uprawiany [24]
Triticum aestivum · pszenica zwyczajna
Triticum vulgare
takson uprawiany [24]