takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Stratiotes aloides L.

osoka aloesowata
na stronie — uwagi · występowanie · wymagania i uprawa · znaleziska
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
pokrój; 02.07.2006, starorzecze nad Narwią; copyright © by Przemysław Baraniecki
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
kwiaty
Stratiotes aloides
Zbiorowisko: Langendonck 1935
Stratiotes aloides
Zbiorowisko: Langendonck 1935
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
liść
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)

uwagi

Oba zdjęcia Michała Smoczyka przedstawiają osokę aloesowatą w zespole Hydrocharitetum morsus-ranae. W zespole tym dominują osoka aloesowata (Stratiotes aloides) lub żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae). Fitocenozy tego zespołu wykształcają się w miejscach zacisznych (znikome falowanie) i wypłyconych. Stanowią jedno z ostatnich stadiów w procesie lądowacenia zbiorników wodnych. [Michał Smoczyk]

występowanie

Stratiotes aloides

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060702.3.pb - Stratiotes aloides (osoka aloesowata); starorzecze nad Narwią
pb.060702-3
leg. Przemysław Baraniecki
/starorzecze nad Narwią/ #4