atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Stratiotes aloides L. [🔉 *o·i·des]

osoka aloesowata
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
pokrój; 02.07.2006, starorzecze nad Narwią; copyright © by Przemysław Baraniecki
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
kwiaty
Stratiotes aloides
Zbiorowisko: Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae Langendonck 1935
Stratiotes aloides
Zbiorowisko: Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae Langendonck 1935
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
liść
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)

uwagi

Oba zdjęcia Michała Smoczyka przedstawiają osokę aloesowatą w zespole Hydrocharitetum morsus-ranae. W zespole tym dominują osoka aloesowata (Stratiotes aloides) lub żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae). Fitocenozy tego zespołu wykształcają się w miejscach zacisznych (znikome falowanie) i wypłyconych. Stanowią jedno z ostatnich stadiów w procesie lądowacenia zbiorników wodnych. [Michał Smoczyk]

występowanie

Stratiotes aloides

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060702.3.pb - Stratiotes aloides (osoka aloesowata); starorzecze nad Narwią
060702-3
leg. Przemysław Baraniecki
/starorzecze nad Narwią/ #4