atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Rosa multiflora Thunb. [🔉 ro·sa *]

róża wielokwiatowa
Rosa Rosa Rosa RosaRosaróża drobnokwiatowa (Rosa micrantha)róża alpejska (Rosa pendulina)
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
krzew bujny, o długich pędach, liście drobne, 5-7 listkowe; kwiaty drobne, zebrane w licznokwiatowe, wiechowate kwiatostany; 26.06.2004, Las Marceliński; copyright © by Błażej Gierczyk
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
działki całobrzegie lub nieznacznie pierzaste, w dół po przekwitnięciu odgięte, ogonki kwiatowe i brzegi przysadek ogróczolone
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
kolce krótkie, hakowate; brzegi przylistków, przylistki ogruczolone
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
szyjki słupków zrosniete w kolumienkę, dłuższą od pręcików
Rosa multiflora
owoce drobne, działki pierzaste
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosa (róża)kl 4579

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
Gatunek wschodnioazjatycki, występujący w Japonii i wschodnich Chinach. Jeden z gatunków rodzicielskich wielu odmian pnących i wielokwiatowych.

Dziczejący z uprawy i zadomawiający się od początku XIX w. w różnych regionach kraju.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Chiny, Japonia) [czas przybycia na teren Polski: 1820r. (introdukcja), druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Mezofilne zarośla i obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny o niskich wymaganiach siedliskowych, szybko rosnący, wytrzymały na zanieczyszczenia powietrza. Używany np. do zwartych, nieformowanych żywopłotów i na skarpach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na rozproszonych stanowiskach w Wielkopolsce.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w ich sąsiedztwie.

uwagi

[Błażej Gierczyk]: Cechy fotografowanych egzemplarzy:
- kwiaty drobne, zebrane w licznokwiatowe, wiechowate kwiatostany, płatki białe,
- działki całobrzegie lub nieznacznie pierzaste, w dół po przekwitnięciu odgięte,
- szyjki słupków zrosniete w kolumienkę, dłuższą od pręcików,
- hypancjum drobne, dysk stożkowaty,
- krzew bujny, o długich pędach,
- kolce krótkie, hakowate,
- liście drobne, 5 – 7 listkowe,
- brzegi przysade, przylistki, ogonki liściowe i kwiatowe ogruczolone,
- kwiaty z podkwiatkami,
- owoce drobne, działki pierzaste.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040626.4.bg - Rosa multiflora (róża wielokwiatowa); Las Marceliński
040626-4
leg. Błażej Gierczyk
/Las Marceliński/ #9
znalezisko 20060615.1.js - Rosa multiflora (róża wielokwiatowa); Pogórze Kaczawskie, wieś Bełczyna
060615-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, wieś Bełczyna/ #3
znalezisko 00010000.216.konrad_kaczmarek - Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
216
leg. Konrad Kaczmarek #5