atlas-roslin.pl

Ranunculus circinatus Sibth. [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier krążkolistny, włosienicznik krążkolistny
Batrachium circinatum (Sibth.) Fr. [🔉 ba·tra·chi·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Batrachium (włosienicznik)kl 870
Bylina, rzadko roślina jednoroczna. Pędy i liści tylko podwodne, długości do 250cm, nierozgałęzione lub pojedynczo rozgałęzione.

space

Obwałowanie nektarnika (w pobliżu nasady płatka) ±półksiężycowate.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Częsty; wody stojące — stawy, starorzecza, rowy, rzadko w wodach wolno płynące. Rośnie na płyciznach i na znacznych głębokościach, ponad 150cm. Preferuje wody o dużej zawartości wapnia.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#3
and.070808-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Suwalski Park Krajobrazowy/
#3
pkob.110714-4
leg. Piotr Kobierski
/Stawy Przemkowskie/
#2 XL
pkob.190802-1
leg. Piotr Kobierski
/Ciemnice, Dolina Środkowej Odry/
#10
22 07 14 - BG2186
leg. Błażej Gierczyk
/Rapocin, 200 m S, pow. głogowski/

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.452 [71.1]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.82 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.160 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.164 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.65 [9]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.167+172 [86.10]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.51 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.286 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.176 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji