atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Ranunculus circinatus Sibth. [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier krążkolistny, włosienicznik krążkolistny
Batrachium circinatum (Sibth.) Fr.
Batrachium Batrachium Batrachium BatrachiumBatrachiumjaskier Baudota (Ranunculus baudotii)jaskier rzeczny (Ranunculus fluitans)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
08.08.2007, Suwalski Park Krajobrazowy; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Batrachium (włosienicznik)kl 870
Bylina, rzadko roślina jednoroczna. Pędy i liści tylko podwodne, długości do 250 cm, nierozgałęzione lub pojedynczo rozgałęzione.

space

Obwałowanie nektarnika (w pobliżu nasady płatka) ±półksiężycowate.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
XL
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
Częsty; wody stojące — stawy, starorzecza, rowy, rzadko w wodach wolno płynące. Rośnie na płyciznach i na znacznych głębokościach, ponad 150 cm. Preferuje wody o dużej zawartości wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070808.1.and - Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny); Suwalski Park Krajobrazowy
070808-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Suwalski Park Krajobrazowy/ #3
znalezisko 20110714.4.pkob - Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny); Stawy Przemkowskie
110714-4
leg. Piotr Kobierski
/Stawy Przemkowskie/ #3
znalezisko 20190802.1.pkob - Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny); Ciemnice, Dolina Środkowej Odry
190802-1
leg. Piotr Kobierski
/Ciemnice, Dolina Środkowej Odry/ #2

mieszaniec Ranunculus circinatus Sibth.

wystepowanie
Ranunculus ×gluckii · jaskier Glucka
włosienicznik Glucka
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Ranunculus trichophyllus · jaskier skąpopręcikowy
włosienicznik skąpopręcikowy
Batrachium trichophyllum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.210)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia