takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.204); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.

ciemiernik czerwonawy ciemiernik purpurowy
Helleborus atrorubens H. Hook. non Waldst. et Kit.
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
05.05.2006, Bieszczady; copyright © by Błażej Gierczyk
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)

cechy charakterystyczne

Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
Bylina z kłączem i zimozielonymi liśćmi odziomkowymi; 20-40cm wysokości.

Liście odziomkowe spodem omszone i z wystającymi przynajmniej głównymi nerwami; dłoniasto podzielone na 2-3(5) łatek, odcinki grubo, głęboko, ostro piłkowane.

Kwiaty po 1-3 na łodydze, duże 3-7cm średnicy. Listki okwiatu z zewnątrz fioletowawo nabiegłe, wewnątrz zielonawe, 1.7-3.5cm długości.

Mieszki do 30mm długości, z dzióbkiem do 12mm.

Kwitnienie (luty)marzec-kwiecień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.204 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy)
wystepowanie
o mapie występowania
Dziko w Bieszczadach; rzadko uprawiany.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 20 cm · kwitnienie: 3-4

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060505.1.bg - Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy); Bieszczady
bg.060505-1
leg. Błażej Gierczyk
/Bieszczady/ #10
znalezisko 20100521.1.js - Helleborus purpurascens (ciemiernik czerwonawy); Bieszczady
js.100521-1
leg. Jacek Soboń
/Bieszczady/ #3