Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Roślina gęstokępkowa, bez czołgających się kłączy.

Blaszki liście wierzchem krótko owłosione, 1-2mm szerokości, bladozielone, wiotkie. Stare liście kędzierzawo poskręcane.

Kłosy żeńskie jajowate lub kuliste, 5-10mm długości.

Pęcherzyki 3.5-4.5mm długości, tępo-trójgraniaste, z bardzo krótkim dzióbkiem.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex montana (turzyca pagórkowa)
Nieczęsta. Suche murawy, widne lasy.
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#19
jmak.09_1b5
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Carex montana (turzyca pagórkowa)
🌱
Rodzima turzyca gęstokępkowa. W ogrodnictwie stosowana jako trwała okrywowa na glebach lekkich, zasadowych, umiarkowanie wilgotnych (znosi suszę). Można stosować współrzędowo z efemeroidalnymi bylinami.
byliny ogrodowe„trawy ogrodowe” • o znaczeniu produkcyjnym
trwała • 🌿 ozdobne liście
wysokość: 10 – 30 cm
kwitnienie: od marca do kwietnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta) • toleruje zasadową (wysokie pH)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Sprawdza się na glebach lekkich, okresowo przesychających, w częściowym ocienieniu.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

12 – 8 szt./m2 • rozstawa: 29 – 35 cm
z nasion [po ich dojrzeniu]
przez podział [wiosną lub jesienią]

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.854 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.630 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.618 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.147+186 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.325 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.666 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.310+t19 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.313 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.853 [3]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.217 [166]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji