atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord.Rosales » Fam.Rosaceae » Prunus s.l. » Cerasus »

Cerasus fruticosa Pall. [🔉 ce·ra·sus *]

wiśnia karłowata, wisienka stepowa
Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow [🔉 ce·ra·sus *] · Prunus fruticosa Pall.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pęd; pojedynczy pęd z widocznym osadzeniem liści i owoców; 04.05.2009, Michałów koło Pińczowa; Dębówka [rez. Polana Polichno]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pokrój
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pęd
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
owoc
Prunus fructicosa
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
Prunus fruticosa
dojrzewające owoce
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pęd; fragment korony z widocznymi pędami w stadium kwitnienia
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
kwiatostan; widziany z boku pojedynczy kwiatostan wyrastający z jednego krótkopędu
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
kwiat; podłużny przekrój przez kwiat

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.238 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
XL
zbiorowisko; płat kwitnących osobników wiśni
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
XL
wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa) kwitnące w masie (synatkson ze związku Prunion fruticosae)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
Rzadka, na południowym-wchodzie i Kujawach. Suche zarośla i zbocza. Rzadka, na południowym-wchodzie i Kujawach. Suche zarośla i zbocza.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Prunus spinosa · śliwa tarnina

tarnina
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
śliwa tarnina (Prunus spinosa)
Prunus spinosa
wystepowanie
o mapie
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
porównanie: śliwa tarnina (Prunus spinosa) (z lewej) — brak połysku, wyraźnie zaostrzone liście, nieco większe, wyraźne zagłębione unerwienie; i wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa) (z prawej) — połyskujace liście, lekko zaostrzone, mniejsze; w Polsce taksony te mieszają się i występują formy pośrednie
Podobna (gdy nie ma kwiatów ani owoców) do wiśni karłowatej (Cerasus fruticosa) — cechy różnicujące po liściach są podane na fotografii obok.Podobna (gdy nie ma kwiatów ani owoców) do wiśni karłowatej (Cerasus fruticosa) — cechy różnicujące po liściach są podane na fotografii obok.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070710.3.bg - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata); Bychawa, rez. Podzamcze
070710-3
leg. Błażej Gierczyk
/Bychawa, rez. Podzamcze/ #4
znalezisko 20110426.1.psk - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
110426-1
leg. Piotr Sikorski #3
znalezisko 20090504.1.wm - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata); Michałów koło Pińczowa; Dębówka [rez. Polana Polichno]
090504-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Michałów koło Pińczowa; Dębówka [rez. Polana Polichno]/ #15
znalezisko 20130505.9.js - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata); OB Uniw. Wrocławskiego
130505-9
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2
znalezisko 20220731.3.22 - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata); Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie
220731-3
leg. Marek Snowarski
/Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie/ #3

ten gatunek tworzy mieszańca z: