atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.238)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Cerasus fruticosa Pall. [🔉 ce·ra·sus *]

wiśnia karłowata, wisienka stepowa
Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow · Prunus fruticosa Pall.
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pęd; pojedynczy pęd z widocznym osadzeniem liści i owoców; 04.05.2009, Michałów koło Pińczowa; Dębówka [rez. Polana Polichno]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pokrój
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
owoc
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pęd
Prunus fructicosa
Prunus fruticosa
dojrzewające owoce
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
kwiatostan; widziany z boku pojedynczy kwiatostan wyrastający z jednego krótkopędu
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
kwiat; podłużny przekrój przez kwiat
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pęd; fragment korony z widocznymi pędami w stadium kwitnienia
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.238 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
XL
zbiorowisko; płat kwitnących osobników wiśni
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
XL
wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa) kwitnące w masie (synatkson ze związku Prunion fruticosae)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
Rzadka, na południowym-wchodzie i Kujawach. Suche zarośla i zbocza.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Prunus spinosa · śliwa tarnina

tarnina
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
śliwa tarnina (Prunus spinosa)
wystepowanie
o mapie występowania
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
porównanie: śliwa tarnina (Prunus spinosa) (z lewej) — brak połysku, wyraźnie zaostrzone liście, nieco większe, wyraźne zagłębione unerwienie; i wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa) (z prawej) — połyskujace liście, lekko zaostrzone, mniejsze; w Polsce taksony te mieszają się i występują formy pośrednie
Podobna (gdy nie ma kwiatów ani owoców) do wiśni karłowatej (Cerasus fruticosa) — cechy różnicujące po liściach są podane na fotografii obok.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070710.3.bg - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata); Bychawa, rez. Podzamcze
070710-3
leg. Błażej Gierczyk
/Bychawa, rez. Podzamcze/ #4
znalezisko 20110426.1.psk - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
110426-1
leg. Piotr Sikorski #3
znalezisko 20090504.1.wm - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata); Michałów koło Pińczowa; Dębówka [rez. Polana Polichno]
090504-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Michałów koło Pińczowa; Dębówka [rez. Polana Polichno]/ #15
znalezisko 20130505.9.js - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata); OB Uniw. Wrocławskiego
130505-9
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2

mieszaniec Cerasus fruticosa Pall.

Prunus ×eminens · wiśnia osobliwa
Cerasus fruticosa × vulgaris ssp. acida · Cerasus ×intermedia
takson uprawiany [24]
Cerasus vulgaris ssp. acida · wiśnia pospolita kwaśna
wiśnia kwaśna
Cerasus acida
takson uprawiany [24]