takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.238)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Cerasus fruticosa Pall.

wiśnia karłowata wisienka stepowa
Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow · Prunus fruticosa Pall.
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pęd; pojedynczy pęd z widocznym osadzeniem liści i owoców; 04.05.2009, Michałów koło Pińczowa; Dębówka [rez. Polana Polichno]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pokrój
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
owoc
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pęd
Prunus fructicosa
Prunus fruticosa
dojrzewające owoce
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
kwiatostan; widziany z boku pojedynczy kwiatostan wyrastający z jednego krótkopędu
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
kwiat; podłużny przekrój przez kwiat
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
pęd; fragment korony z widocznymi pędami w stadium kwitnienia

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.238 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
zbiorowisko; płat kwitnących osobników wiśni XL
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa) kwitnące w masie (synatkson ze związku Prunion fruticosae) XL
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na południowym-wchodzie i Kujawach. Suche zarośla i zbocza.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Prunus spinosa · śliwa tarnina

tarnina
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
porównanie: śliwa tarnina (Prunus spinosa) (z lewej) — brak połysku, wyraźnie zaostrzone liście, nieco większe, wyraźne zagłębione unerwienie; i wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa) (z prawej) — połyskujace liście, lekko zaostrzone, mniejsze; w Polsce taksony te mieszają się i występują formy pośrednie
Podobna (gdy nie ma kwiatów ani owoców) do wiśni karłowatej (Cerasus fruticosa) — cechy różnicujące po liściach są podane na fotografii obok.

Grupy użytkowe: dziko rosnące owoce jadalne · krzewy liściaste · na żywopłot

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070710.3.bg - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata); Bychawa, rez. Podzamcze
bg.070710-3
leg. Błażej Gierczyk
/Bychawa, rez. Podzamcze/ #4
znalezisko 20110426.1.psk - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
psk.110426-1
leg. Piotr Sikorski #3
znalezisko 20090504.1.wm - Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata); Michałów koło Pińczowa; Dębówka [rez. Polana Polichno]
wm.090504-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Michałów koło Pińczowa; Dębówka [rez. Polana Polichno]/ #15