atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Carex sylvatica Huds.

turzyca leśna
Carex sylvatica (turzyca leśna)
12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Kłosy żeńskie (2) 3 – 4.5 cm długości, luźne, gałązki dolnych kłosków 4 – 9 cm wystają z pochew podsadek.

Pęcherzyki niewyraźnie unerwiony, (4) 5 – 6 mm długości, z wydłużonym (2 – 2.5mm), dwuzębnym dzióbkiem.

Liście 4 – 8 mm szerokości, miękkie, obustronnie zielone.

Pochwy dolnych liści jasno brunatne.

występowanie

Carex sylvatica (turzyca leśna)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Lasy liściaste.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020512.2.02 - Carex sylvatica (turzyca leśna); dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
020512-2
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/ #9
znalezisko 20020518.22.02 - Carex sylvatica (turzyca leśna); okolice Wrocławia, Siechnice
020518-22
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/ #6
znalezisko 20020512.2.02 - Carex sylvatica (turzyca leśna); dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
020512-2
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/ #9