takson uprawiany [24]

Fallopia aubertii (L.Henry) Holub

rdestówka Auberta
Bilderdykia aubertii (L. Henry) Moldenke · Fallopia baldschuanica (Regel) Holub p.p. · Polygonum aubertii L.Henry · Reynoutria aubertii (L.Henry) Moldenke
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
pokrój; 25.05.2007, Równina Torzymska, Rzepin; copyright © by Michał Smoczyk
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
kwiaty i owoce
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
młode owoce
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
szczyt pędu z rozwijającymi się liśćmi
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
liście

wymagania i uprawa

Wieloletnie, zdrewniałe pnącze ozdobne o bardzo silnym wzroście.

space

Istnieją obawy co do inwazyjności ale jak dotąd nie stwierdzono przypadków rozprzestrzeniania się.

Grupa użytkowa: pnącza · liściaste krzewy i pnącza okrywowe

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030818.4.bl - Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
bl.030818-4
leg. Barbara Łotocka #4