antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.

włośnica sina
Setaria glauca (L.) P. Beauv. · Setaria glauca P. Beauv. · Setaria pumila (Poir.) Schult.
Setaria pumila
Warszawa - park Morskie Oko; copyright © by Piotr Sikorski
Setaria pumila (włośnica sina)
pokrój
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila (włośnica sina)
kłoski 3D||
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila (włośnica sina)
wiecha kłosokształtna w przekroju, kłoski i szczeciny
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
kłoski po usunięciu szczecin 3D||

opis

Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
wieniec włosków w miejscu języczka i owłosiona nasada blaszki liściowej
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
liść, górna powierzchnia 3D||
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
liść, dolna powierzchnia 3D||
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
wypreparowane kłoski z rozchylonymi plewami i plewinkami 3D||
Jednoroczna trawa kępowa szarozielonej barwy. Ciepłolubna, kiełkuje późną wiosną.

space

Źdźbła z 3 – 5 międzywęźlami, nagie, niekiedy pod wiechą krótko i miękko owłosione.

space

Wiecha kłosokształtna, walcowata, wąska, 4 – 8 mm średnicy, 1 – 14 cm długości, gałązki wiechy do 1 mm długości, zwykle z jednym kłoskiem.

space

Plewa dolna równa połowie długości kłoska, trójnerwowa, jajowata, zaostrzona, cienka matowa.

Plewa górna równa 1/2 – 2/3 długości kłoska, (3)5-nerwowa, szerokojajowata, zaostrzona, cienka matowa.

space

space

space

space

występowanie

Setaria pumila (włośnica sina)
wystepowanie
o mapie występowania
Trawa pospolita na niżu Polski, rzadsza na pogórzu.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; archeofit; pochodzenie: Azja południowa i południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100828.4.10 - Setaria pumila (włośnica sina); Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy
100828-4
leg. Marek Snowarski
/Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #4, 1.3D
znalezisko 00010000.06a120.jmak - Setaria pumila (włośnica sina); Sigmaringen Niemcy
06a120
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen Niemcy/ #7
znalezisko 20030805.2.bl - Setaria pumila (włośnica sina)
030805-2
leg. Barbara Łotocka #5
znalezisko 20100000.swM_9.10 - Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej); Wrocław
100000-swM_9
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/rośliny wyrosłe w fitotronie n.../ #20, 9.3D
znalezisko 20060731.3.js - Setaria pumila (włośnica sina); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
060731-3
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #6
znalezisko 00010000.66.konrad_kaczmarek - Setaria pumila (włośnica sina)
66
leg. Konrad Kaczmarek #1
znalezisko 20200900.5.jmak - Setaria pumila (włośnica sina); wsch. Niemcy
200900-5
leg. Jarosław Makowski
/wsch. Niemcy/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

≈ odmiany i dostępność (#1/1)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności nasion (form i odmian #1)