atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. [🔉 se·ta·ri·a p·mi·la]

włośnica sina
Setaria glauca (L.) P. Beauv. · Setaria glauca P. Beauv. · Setaria pumila (Poir.) Schult.
Setaria pumila
Warszawa - park Morskie Oko; copyright © by Piotr Sikorski
Setaria pumila (włośnica sina)
pokrój
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila (włośnica sina)
3D
kłoski
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila (włośnica sina)
wiecha kłosokształtna w przekroju, kłoski i szczeciny
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila (włośnica sina)
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
3D
kłoski po usunięciu szczecin

opis

Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
wieniec włosków w miejscu języczka i owłosiona nasada blaszki liściowej
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
3D
liść, górna powierzchnia
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
3D
liść, dolna powierzchnia
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
3D
wypreparowane kłoski z rozchylonymi plewami i plewinkami
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
3D
Jednoroczna trawa kępowa szarozielonej barwy. Ciepłolubna, kiełkuje późną wiosną.

space

Źdźbła z 3 – 5 międzywęźlami, nagie, niekiedy pod wiechą krótko i miękko owłosione.

space

Wiecha kłosokształtna, walcowata, wąska, 4 – 8 mm średnicy, 1 – 14 cm długości, gałązki wiechy do 1 mm długości, zwykle z jednym kłoskiem.

space

Plewa dolna równa połowie długości kłoska, trójnerwowa, jajowata, zaostrzona, cienka matowa.

Plewa górna równa 1/2 – 2/3 długości kłoska, (3) 5-nerwowa, szerokojajowata, zaostrzona, cienka matowa.

space

space

space

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Setaria pumila (włośnica sina)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Setaria pumila (włośnica sina)
Trawa pospolita na niżu Polski, rzadsza na pogórzu.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; archeofit; pochodzenie: Azja południowa i południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100828.4.10 - Setaria pumila (włośnica sina); Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy
100828-4
leg. Marek Snowarski
/Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #4, 1.3D
znalezisko 00010000.06a120.jmak - Setaria pumila (włośnica sina); Sigmaringen Niemcy
06a120
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen Niemcy/ #7
znalezisko 20030805.2.bl - Setaria pumila (włośnica sina)
030805-2
leg. Barbara Łotocka #5
znalezisko 20100000.swM_9.10 - Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej); Wrocław
100000-swM_9
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/rośliny wyrosłe w fitotronie n.../ #20, 9.3D
znalezisko 20060731.3.js - Setaria pumila (włośnica sina); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
060731-3
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #6
znalezisko 00010000.66.konrad_kaczmarek - Setaria pumila (włośnica sina)
66
leg. Konrad Kaczmarek #1
znalezisko 20200900.5.jmak - Setaria pumila (włośnica sina); wsch. Niemcy
200900-5
leg. Jarosław Makowski
/wsch. Niemcy/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Setaria pumila (włośnica sina)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. [🔉 se·ta·ri·a p·mi·la]Setaria glauca (L.) P. Beauv. [🔉 se·ta·ri·a *], Setaria glauca P. Beauv. [🔉 se·ta·ri·a *], Setaria pumila (Poir.) Schult. [🔉 se·ta·ri·a p·mi·la](pl) włośnica sina
(lat.) pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis adj.
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł