atlas-roslin.pl

Tragopogon pratensis L. ssp. pratensis

kozibród łąkowy typowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tragopogon pratensis ssp. pratensis (kozibród łąkowy typowy)
Tragopogon pratensis ssp. pratensis (kozibród łąkowy typowy)
Tragopogon pratensis ssp. pratensis (kozibród łąkowy typowy)
Tragopogon pratensis
pokrój kwitnącej rośliny
Tragopogon pratensis
pokrój przed kwitnieniem
Tragopogon pratensis
przekrój przez koszyczek z dojrzewającymi niełupkami; dno osadnika puste, sok mleczny, brodawki na niełupkach
cechy diagnostyczne w kluczu:Tragopogon (kozibród)kl 5899

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Tragopogon pratensis ssp. pratensis (kozibród łąkowy typowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Tragopogon pratensis ssp. pratensis (kozibród łąkowy typowy)
Częsty. Łąki, murawy, przydroża, miejsca ruderalne.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Tragopogon (kozibród)kl 5899

uwagi

Obok podgatunku typowego spotykany jest podgatunek wschodni: kozibród wschodni (Tragopogon orientalis).

space

cechy diagnostyczne w kluczu:Tragopogon (kozibród)kl 5899

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.736+743 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.192 [16.13]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.699 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.511 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.529 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.560 [11]
 • Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 p.193 [85.29]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.732 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji