atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.259)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Pedicularis sylvatica L.

gnidosz rozesłany
Pedicularis Pedicularis Pedicularis PedicularisPedicularisgnidosz sudecki (Pedicularis sudetica)gnidosz okółkowy (Pedicularis verticillata)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Staniszów (Wzgórza Łomnickie, Sudety Zachodnie); copyright © by Remigiusz Pielech
Pedicularis sylvatica
Pedicularis sylvatica
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
cechy diagnostyczne w kluczu:Pedicularis (gnidosz)kl 5517

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.259 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsty, częściej na zachodzie Polski. Torfowiska, wrzosowiska, mokre pastwiska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00020000.5.rp - Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany); Staniszów (Wzgórza Łomnickie, Sudety Zachodnie)
020000-5
leg. Remigiusz Pielech
/Staniszów (Wzgórza Łomnickie, Sudety Zachodnie)/ #5
znalezisko 00010000.31.kbb
31
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #2
znalezisko 20070610.2.jkr; Gorce
070610-2
leg. Jerzy Kruk
/Gorce/ #2
znalezisko 20090724.1.pkob - Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany); Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie
090724-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 00010000.10_6_4.jmak - Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany); Niemcy, Feldberg
10_6_4
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Feldberg/ #9