takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Koeleria glauca (Spreng.) DC.

strzęplica sina
Koeleria glauca (Schkuhr) DC. · Koeleria glauca (Schrad) DC. · Koeleria glauca DC.
Koeleria glauca (strzęplica sina)
14.06.2008, Hutki-Kanki (Wyż. Krakowsko-Częstochowska); copyright © by Anna Nowak-Dańda
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria glauca
cechy diagnostyczne w kluczu:Koeleria (strzęplica)kl 6334

występowanie

właściwości i zastosowanie

Wysokość: do 50 cm

Kwitnienie: od czerwca do lipca

Analiza dostępności roślin (form i odmian #4)

wymagania i uprawa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • żyzność — podłoże skrajnie ubogie lub podłoże ubogie