atlas-roslin.pl

Koeleria glauca (Spreng.) DC. [🔉 ke·ler·i·a gla͡u·ka]

strzęplica sina
Koeleria glauca DC. [🔉 ke·ler·i·a *] · Koeleria glauca (Schkuhr) DC. [🔉 ke·ler·i·a *] · Koeleria glauca (Schrad) DC. [🔉 ke·ler·i·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Koeleria glauca
cechy diagnostyczne w kluczu:Koeleria (strzęplica)kl 6334

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Koeleria glauca (strzęplica sina)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Koeleria glauca (strzęplica sina)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Koeleria (strzęplica)kl 6334

wybrane okazy · selected collections

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Koeleria glauca (strzęplica sina)
🌱
🌿 ozdobne liście
wysokość: do 50 cm
kwitnienie: od czerwca do lipca
cechy diagnostyczne w kluczu:Koeleria (strzęplica)kl 6334

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę • nie znosi gleby podmokłej
☷ gleba: niskie wymagania • uboga • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże skrajnie ubogie lub podłoże ubogie

cechy diagnostyczne w kluczu:Koeleria (strzęplica)kl 6334

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #4) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.916 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.592 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.643 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.203+206 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.457 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.715 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.324+t25 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.289+i288 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.219 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.903 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji