atlas-roslin.pl

Orobanche caryophyllacea Sm. [🔉 o·ro·ban·che *]

zaraza przytuliowa, zaraza pospolita
Orobanche vulgaris Poir. [🔉 o·ro·ban·chē wul·ga·ris]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.293 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#4
bg.050528-1
leg. Błażej Gierczyk
/murawa kserotermiczna w rezerwacie „Skarpa Dobużańska” koło wsi Dobużek/
#7
bg.060618-1
leg. Błażej Gierczyk
/kamienny Grzbiet w masywie Ślęży, murawa kserotermiczna koło kamieniołomu/
#4
bg.050626-5
leg. Błażej Gierczyk
/Kamienny Grzbiet/
#7
and.080618-10
leg. Anna Nowak-Dańda
/Kąty II k. Zamościa/
#5
js.090619-2
leg. Jacek Soboń
/Słowacki Raj/
#12
js.090618-4
leg. Jacek Soboń
/Słowacki Raj/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Orobanche caryophyllacea Sm. [🔉 o·ro·ban·che *]Orobanche vulgaris Poir. [🔉 o·ro·ban·chē wul·ga·ris](pl) zaraza przytuliowa · zaraza pospolita
orobanchē, -ēs (lat. z gr., subst., f) — nazwa łacińska za grecką orobagche οροβαγχη - w starożytności odnosiła się do pasożytującego na bobie, śródziemnomorskiego gatunku Orobanche crenata
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji