atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz

jarząb nieszpułkowy
Sorbus Sorbus Sorbus SorbusSorbusjarząb brekinia (Sorbus torminalis)jarząb domowy (Sorbus domestica)
Sorbus chamaemespilus
odm. Sudecka- owoce; 20.08.2005, Ogród Dendrologiczny Wojsławice.; copyright © by Jacek Soboń
Sorbus chamaemespilus
Sorbus chamaemespilus (jarząb nieszpułkowy)
Sorbus chamaemespilus (jarząb nieszpułkowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Sorbus (jarząb)kl 8106

występowanie

Sorbus chamaemespilus
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D2. Populacja ograniczona przestrzennie, niewielki obszar zasiedlony (zwykle <20km2) lub niewielka liczba stanowisk (zwykle ≤4), co w przyszłości grozi przesunięciem taskonu, w bardzo krótkim czasie, do kategorii CR lub EX.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110717.38.js - Sorbus chamaemespilus (jarząb nieszpułkowy)
110717-38
leg. Jacek Soboń #2
znalezisko 20110403.11.js - Sorbus chamaemespilus (jarząb nieszpułkowy)
110403-11
leg. Jacek Soboń #4