atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke

groszek pannoński
Lathyrus albus (L.f.) Kitt. · Orobus albus L.f.
Lathyrus Lathyrus Lathyrus LathyrusLathyrusgroszek błotny (Lathyrus palustris)groszek łąkowy (Lathyrus pratensis)
Lathyrus pannonicus (groszek pannoński)
kwiaty; 13.05.2007, rez. Polana Polichno; copyright © by Błażej Gierczyk
Lathyrus pannonicus (groszek pannoński)
kwiaty
Lathyrus pannonicus (groszek pannoński)
kwiaty
Lathyrus pannonicus (groszek pannoński)
Lathyrus pannonicus (groszek pannoński)
Lathyrus pannonicus (groszek pannoński)
Lathyrus pannonicus (groszek pannoński)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Lathyrus (groszek)kl 808
Bylina. Pędy ±nagie, sztywne, wzniesione lub podnoszące się, 4-kanciaste ale nie oskrzydlone, 20 – 55 cm wysokości.
Liście bez wąsów czepnych; ogonek liściowy oskrzydlony. Listków (1) 2 – 3 (4) par, do 5 mm szerokości.

Korona jasnożółta. Ząbki kielicha wyraźne.

space

występowanie

Lathyrus pannonicus (groszek pannoński)
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Ciepłe, nasłonecznione murawy o charakterze stepowym.

Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych

[uwagi, Jerzy Kruk]
W obrębie L. pannonicus wyróżniono kilka podgatunków, m.in.:

space

L. pannonicus subsp. pannonicus – szypułki zwykle dłuższe niż sąsiadujący liść, ząbki kielicha owłosione, najniższy zwykle nie dłuższy niż 1/2 rurki.
Literatura – Flora Europaea, vol. 2.

[uwagi, Paweł Kalinowski]
Moje okazy to L. pannonicus subsp. pannonicus, a te w Polichnie to L. pannonicus subsp. collinus.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070513.4.bg - Lathyrus pannonicus (groszek pannoński); rez. Polana Polichno
070513-4
leg. Błażej Gierczyk
/rez. Polana Polichno/ #4
znalezisko 20080618.4.bg - Lathyrus pannonicus (groszek pannoński); rez. Polana Polichno
080618-4
leg. Błażej Gierczyk
/rez. Polana Polichno/ #2
znalezisko 20070524.1.pk - Lathyrus pannonicus (groszek pannoński); Szczeglacin (hort.), gm. Korczew; nasiona z zawleczonej, nieistniejącej już populacji w Zawadach k. Łosic
070524-1
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin (hort.), gm. Korczew; nasiona z zawleczonej, nieistniejącej już populacji w Zawadach k. Łosic/
/ssp. pannonicus/ #4