atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord.Rosales » Fam.Rosaceae » Fam.Malaceae » Amelanchier »

Amelanchier ×lamarckii F.G. Schroed. [🔉 a·me·ln·chi·er *]

świdośliwka Lamarcka, świdośliwa Lamarcka
Amelanchier canadensis auct. non (L.) Med. [🔉 a·me·ln·chi·er ka·na·den·sis]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amelanchier Amelanchier Amel… Amelanchierświdośliwka kłosowa (Amelanchier spicata)świdośliwka olcholistna (Amelanchier alnifolia)
🌸🌱N
Amelanchier lamarckii
pokroj; 03.07.2006, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Amelanchier lamarckii
pokrój owocującego krzewu
Amelanchier ×lamarckii (świdośliwka Lamarcka)
Amelanchier ×lamarckii (świdośliwka Lamarcka)
Amelanchier ×lamarckii (świdośliwka Lamarcka)
Amelanchier ×lamarckii (świdośliwka Lamarcka)
Amelanchier ×lamarckii (świdośliwka Lamarcka)
Amelanchier ×lamarckii (świdośliwka Lamarcka)
cechy diagnostyczne w kluczu:Amelanchier (świdośliwka)kl 4712

występowanie

Antropofit zadomowiony we fl. PL (brak w czekliście).[491]
wystepowanie
o mapie
Mylnie podawana jako świdośliwka kanadyjska (Amelanchier canadensis) — ten gatunek nie jest uprawiany w Polsce.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Amelanchier ×lamarckii (świdośliwka Lamarcka)
Krzew lub drzewko, pochodzi z Ameryko Północnej; w Europie uprawiany od XIX w. jako ozdobny i owocowy. W Polsce poza uprawą notowany rzadko, najczęściej w lasach; miejscami zadomowiony, przynajmniej w stadium hemiagriofita.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna (część wschodnia i Kanada) [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 9170 (szczególnie) — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 9110 — kwaśne buczyny (SubAll.Luzulo-Fagenion)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny o niskich wymaganiach siedliskowych. Dawniej był stosowany w lasach jako podszytowy gatunek o znaczeniu fitomelioracyjnym i biocenotycznym.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na terenach leśnych Wielkopolski, województwa łódzkiego i mazowieckiego.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Amelanchier ×lamarckii (świdośliwka Lamarcka)
🌱
Krzew lub niskie drzewo. Uprawiany jako ozdobny i owocowy. Nie tworzy odrostów korzeniowych.

Może być użyta na żywopłoty formowane (1-2 m wysokości) i nieformowane (2-4 m wysokości).

🌳 drzewa liściastekrzewy liściaste • "kolczaste/kłujące" • liście sezonowe
🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • ozdobne owoce • pachnący
kwitnienie: od kwietnia do maja • owocowanie: od (czerwca) lipca do sierpnia (września)

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: niskie wymagania • żyzna • przeciętna ogrodowa
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #4) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Amelanchier ×lamarckii [🔉 a·me·ln·chi·er *]Amelanchier canadensis auct. non (L.) Med. [🔉 a·me·ln·chi·er ka·na·den·sis](pl) świdośliwka Lamarcka · świdośliwa Lamarcka
canadensis, -e (nazwa geograficzna, adj.)
kanadyjski; dla nazw tworzonych w XVIII i początku XIXw. odnoszono się do terenów kolonizowanych przez Francję, od Labradoru, przez rejon Wielkich Jezior po ujście Misissipi i Zatokę Meksykańką, z więc w znaczeniu "(wschodnio)amerykański" lub "appalaski" [500s40]