atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.407)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Linosyris vulgaris Cass. [🔉 * wul·ga·ris]

ożota zwyczajna
Aster linosyris (L.) Bernh. · Galatella linosyris (L.) Rchb.f. ssp. linosyris

występowanie

Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.407 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060917.10.js - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
060917-10
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #3
znalezisko 00010000.B26.bl - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
B26
leg. Barbara Łotocka #6
znalezisko 20120812.1.mzch - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna); okolice Włocławka
120812-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Włocławka/ #10
znalezisko 00010000.291.jmak - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
291
leg. Jarosław Makowski #5

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
🌱
wysokość: 0.4 – 1.2 m
kwitnienie: od sierpnia do października

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

≈ odmiany i dostępność (#3/3)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #3)