atlas-roslin.pl

Linosyris vulgaris Cass. ex Less. [🔉 li·no·sy·ris wul·ga·ris]

ożota zwyczajna
Aster linosyris (L.) Bernh. [🔉as·ter li·no·sy·ris] · Galatella linosyris (L.) Rchb.f. ssp. linosyrisgł. w POWO (23.1.24)] [🔉 * li·no·sy·ris sub·spe·ci·ēs li·no·sy·ris]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
nasiona

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.407 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#3
js.060917-10
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
#6
bl.B26
leg. Barbara Łotocka
#10
mzch.120812-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Włocławka/
#5
jmak.291
leg. Jarosław Makowski
#2
kkcz.220622-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
🌱
wysokość: 0.4 – 1.2 m
kwitnienie: od sierpnia do października

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 🌸

odmiany uprawne (#3) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Monte Casino’ — 120 cm; kwiaty białe
‘Variegata’ — 40 cm; kwiaty liliowe; liście z białawymi paskami
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji