atlas-roslin.pl
subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » campanulids » Ord. Asterales » Fam. Asteraceae » Asteroideae » Aster »

Linosyris vulgaris Cass. ex Less. [🔉 li·no·si·ris wul·ga·ris]

ożota zwyczajna
Aster linosyris (L.) Bernh. [🔉as·ter *] · Galatella linosyris (L.) Rchb.f. ssp. linosyris[gł. w POWO (23.01.24)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.407 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060917.10.js - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
060917-10
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #3
znalezisko 00010000.B26.bl - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
B26
leg. Barbara Łotocka #6
znalezisko 20120812.1.mzch - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna); okolice Włocławka
120812-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Włocławka/ #10
znalezisko 00010000.291.jmak - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
291
leg. Jarosław Makowski #5
znalezisko 20220622.1.kkcz - Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
220622-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)jest! na Bazarze Roślinnym #2
🌱
wysokość: 0.4 – 1.2 m
kwitnienie: od sierpnia do października

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin