takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sorbus aria (L.) Crantz

jarząb mączny
na stronie — występowanie · znaleziska