takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Teucrium botrys L.

ożanka pierzastosieczna
na stronie — występowanie · znaleziska