atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.235)

Scopolia carniolica Jacq.

lulecznica kraińska
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
04.05.2007, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
cechy diagnostyczne w kluczu:Solanaceae (psiankowate)kl 5412

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.235 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
wystepowanie
o mapie występowania
Karpaty, b. rzadko Także uprawiana ozdobna i zdziczała.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070504.1.07 - Scopolia carniolica (lulecznica kraińska); Bieszczady
070504-1
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/ #14
znalezisko 20070501.4.07 - Scopolia carniolica (lulecznica kraińska); Bieszczady
070501-4
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/ #8
znalezisko 20080501.5.08 - Scopolia carniolica (lulecznica kraińska); Bieszczady
080501-5
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/ #12

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Scopolia carniolica (lulecznica kraińska)
🌱
wysokość: do 40 cm
kwitnienie: od kwietnia do maja

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne