atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Galium spurium L.

przytulia fałszywa
Galium Galium Galium GaliumGaliumprzytulia Schultesa (Galium schultesii)przytulia leśna (Galium sylvaticum)
Galium spurium ssp. infestum
11.07.2011, Ponidzie; copyright © by Jerzy Kruk XL
Galium spurium ssp. spurium
XL
Galium spurium ssp. spurium
3D

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1561
Gatunek o dużej zmienności, która tyczy wielkości roślin, długości i szerokości liści i długości międzywęźli. Ze względu na owłosienie owoców wyróżnia się dwa taksony niższej rangi:

Galium spurium ssp. infestum — o owocach gęsto kolczastych
Galium spurium ssp. spurium — o owocach nagich.

Formy przejściowe pomiędzy nimi są spotykane, jednak przeważają jednolite populacje o owocach nagich lub kolczastych.

Galium spurium ssp. infestum
owoc kolczasty — Galium spurium ssp. infestum
Roślina jednoroczna. Korzeń cienki, wrzecionowaty, słabo rozgałęziony.

Łodyga wzniesiona, podnosząca się lub pnąca, (15)30 – 150 cm długości, zwykle rozgałęziona, wyraźnie 4-kanciasta, na kantach z prześwitującymi ostkami o szerokich nasadach, skierowanymi w dół, rzadko owłosiona do nagiej; międzywęźla 1 – 3 (4)× dłuższe od liści.

Liście i przylistki w 6 – 8 (9)-listnych okółkach, równowąskie do odwrotnie lancetowatych, (10)14 – 35 (50) mm długości i (1.2)1.8 – 4 (7) mm szerokości, na brzegach zwykle ze szczecinkami skierowanymi ku nasadzie liścia; wierzch liścia brodawkowano owłosiony.

Wierzchotki w kątach liści, (1)3 – 9 kwiatowe, z 2 (3)-listkowymi podsadkami, 1.5 – 3 (6)× dłuższe od podsadek. Korona zielonawo żółta, 0.8 – 1.3 (1.6) mm średnicy.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pola, ugory, pobocza dróg polnych, ogrody, tereny ruderalne, suche i jasne zarośla, nasypy kolejowe, rzadziej na luźnych murawach kserotermicznych i w jasnych lasach iglastych. Zwykle na glebach ciężkich, gliniastych, o odczynie obojętnym do zasadowego; często też i na piaskach.

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych