atlas-roslin.pl

Trifolium dubium Sibth. [🔉 tri·fo·li·um *]

koniczyna drobnogłówkowa, orędziw
Chrysaspis dubia (Sibth.) Desv.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
pokrój
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
pęd
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
liść
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
kielichy
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
kwiatostan
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
pokrój
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
liść
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
owocostan
Rośliny jednoroczne. Pędy pokładające się lub wznoszące się, wiotkie, (8)10-25(40)cm wysokości, zwykle bogato rozgałęzione w nasadzie, odlegle owłosione lub nagie.

space

Kwiatostany liczne, wyraźnie wyrastają z kątów liści; niezbyt bogate, z (3)7-10(20) kwiatami, ±kuliste.

space

Kwitnienie maj-wrzesień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Pastwiska, łąki, przydroża i pola, gleby obojętne i do zasadowych, żyzne, dostatecznie wilgotne.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#9
02 05 12 - 7
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/
#5
02 05 30 - 10
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy, las liściasty/
#8
sm.090513-5
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Starościn/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.487 [71.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.54 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.443 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.274 [15]
 • Futák, J., Bertová, L. (eds.), 1988 — Flóra Slovenska. IV/4. p.306+279k+287i [84.4.4]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.298 [11]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.355 [3]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1945 — Flora URSS. T.11 Leguminosae p.194k [85.11]
 • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 p.212 [86.6]
 • Zjerov D.K., 1954 — Flora URSR. T.6 Rosaceae, Leguminosae p.398 [89.6]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.304 [9]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.168+170+171i+393 [80]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.80 [20]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.166 [150.2]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji