atlas-roslin.pl

Isolepis setacea (L.) R. Br. [🔉 i·so·le·pis *]

sitniczka szczecinowata
Scirpus setaceus L. [🔉 scir·pus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Isolepis (sitniczka)kl 6433

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
cechy diagnostyczne w kluczu:Isolepis (sitniczka)kl 6433

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.598 [9]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.838 [40]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.91 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.258 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.648 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.6 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.832 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji