takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Isolepis setacea (L.) R. Br.

sitniczka szczecinowata
Scirpus setaceus L.
na stronie — występowanie